افطاری دانشگاه آزاد همراه با زد و خورد

ر ضیافت افطاری روزنامه فرهیختگان و خبرگزاري دانشگاه آزاد که پنج شنبه شب در هتل انقلاب تهران در حضور 500 مهمان با ريخت و پاش فراوان و هزينه 100 ميليون تومانی برگزار شد، کار به زد و خورد و قطع برق و حضور نمایندگان اماکن و پلیس 110 منجر شد.

به گزارش امید، پایگاه خبری-تحلیلی انتخاب از «زدو خورد در افطاری رسانه های دانشگاه آزاد بر سر علیرضا افتخاری» خبر داد.

در این ضیافت افطاری که مسئولان روزنامه فرهیختگان و خبرگزاری دانشگاه آزاد بدون مجوز و هماهنگی با اماکن، اقدام به آوردن خواننده (علیرضا افتخاری) و کمدین و مجری و هنرمند و تقلیدکننده صدا کرده بودند، پس از حضور نمایندگان اماکن و بی اعتنایی دانشگاه آزادی‌ها به توصیه‌های اماکن، کار به زد و خورد و قطع برق و حضور پلیس 110 کشید.

کل خبرنگاران و پرسنل فرهيختگان و خبرگزاری مذکور، 70 نفر هستند كه با احتساب خانواده‌هاي‌شان - اگر همه‌شان مي‌آمدند كه نيامده بودند 250-  نفر مي‌شد و 250 نفر بقيه مهمان‌های شخصي و فاميل‌هاي دور و نزديك و اقوام و آشنايان  دوستان .... بودند كه با خرج شهريه دانشجويان دانشگاه آزاد در هتل انقلاب، افطار و شام خورده و كادو گرفتند!!! البته سرپرستان این دو رسانه هم از گرفتن کادو از محل شهریه دانشجویان دانشگاه آزاد بی نصیب نماندند.

به دعوت روزنامه و خبرگزاري دانشگاه آزاد، خواننده و كمدين و مجري و هنرمند هم با اخذ مبالغی هنگفت، به هتل انقلاب آمده بودند و کارناوال جشن و شادی را تحت اسم افطاری در سالن مجلل هتل انقلاب راه انداختند که در نهایت به علت عدم هماهنگی با اماکن و نداشتن مجوز، کار به زد و خورد و قطع برق و پلیس 110 رسید.

مسولان دانشگاه آزاد باید پاسخگوي این گونه اسراف‌ها و ريخت و پاش‌ها و بي توجهي به هزينه‌كرد شهريه دانشجويان در مهماني‌هاي مجلل بجاي هزينه كردن در كارهاي رفاهي و آموزشي و تحقيقاتي باشند.

افزودن نظر جدید