اعضای فراکسیون امید به اتحاد و اسنجام لازم می‌رسند

یک فعال سیاسی اصلاح طلب تاکید کرد:بعد از انتخابات هيات رييسه با توجه به مجموعه ترکيب مناسب آن باتوجه به اطلاعات من آقاي عارف در راستاي انسجام هر چه بيشتر فراکسيون اميد گام برداشتند که آثار آن در هفته هاي آتي نمايان خواهد شد.

به گزارش امیدنامه به نقل از خبرآنلاین،آذر منصوري گفت: انتخابات 7 اسفند در حالي برگزار شد که تقريبا اکثريت قريب به اتفاق نيروهاي شناخته شده جريان اصلاح طلب از گردونه انتخابات حذف شدند. حتي کانديداهاي شناخته شده منتسب به دولت نتوانستند مجوز حضور در اين انتخابات را از شوراي نگهبان بگيرند. از مدت ها قبل نيز پيش بيني هايي از اين صحنه نابرابر در انتخابات مجلس ميشد اما ردصلاحيت ها به نوعي فراتر از پيش بيني هاي مجموعه طيف اصلاحات بود.

اين عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت خاطر نشان کرد: با درنظر گرفتن همه اين شرايط ، اصلاح طلبان با همان استراتژي و رويکرد انتخابات 92 يعني دور کردن کشور از راديکاليسم حرکت کردند و هدف اصلي در انتخابات 7 اسفند 94 تشکيل مجلسي همراه دولت، با کمترين تعداد تندروها و مجلسي که از آن بيشتر صداي ملت شنيده شود بود. نتيجه به دست آمده حداقل 103 نفري است که به رياست آقاي عارف راي دادند و اين نتيجه فراتر از انتظار ما بود.

منصوري يادآور شد: اين نکته مورد توجه است که ائتلاف ما متشکل اصلاح طلبان، نيروهاي معتدل و اصولگرايان ميانه رو بود و در بسياري از حوزه هاي انتخابيه وقتي که تمامي کانديداهاي اصلاح طلب رد صلاحيت شده بودند، رقابت بين يک کانديداي اصولگراي ميانه و يک اصولگراي تندرو بود و در اين ميان ائتلاف اميد از اصولگراي ميانه رو حمايت کرد.

وي افزود: نهايتا نتيجه انتخابات فراي انتظارات بود و مجلسي همراه دولت با طيفي از اصلاح طلبان، اعتدال گرايان و اصولگرايان ميانه و در عين حال با تعدادي محدود تندرو تشکيل شد. اين آرايش کاملا در هييت رييسه مجلس نيز ديده ميشود

اين فعال سياسي اصلاح طلب در ادامه تصريح کرد: در موضوع انتخابات رياست مجلس و هيات رييسه کميسيون ها منطق استوار اين بود که وقتي جرياني سياسي در انتخابات حضور پيدا کرده و کانديداي خود را معرفي ميکند و اقبال بي نظيري نسبت به اين کانديداها ديده مي شود، طبيعتا اين جريان سياسي در انتخابات مهمي مثل انتخابات هييت رييسه و کميسيون ها نمي تواند کانديدا نداشته باشد و اگر آقاي عارف کانديداي رياست نمي شد قطعا اصلاح طلب ديگري اعلام آمادگي ميکرد. اما باتوجه به اينکه کانديداي ديگر رياست مجلس نيز از ليست اميد محسوب ميشد اين رقابت، بيشتر رقابتي رفاقتي بود و قطعا تا امتداد مجلس ادامه خواهد داشت و نگراني هايي که از حيث دوقطبي بودن مجلس دهم متصور بوديم وجود ندارد.

منصوري همچنين تاکيد کرد: حضور کانديداهاي ليست اميد در ترکيب هييت رييسه اين انسجام و توازن نيروهاي راه يافته به مجلس را نشان داد و اصلاح طلبان نيز با معرفي کانديداهاي خود براي اين ترکيب به بخشي از انتظارات خود پس از انتخابات که در بدنه اجتماعي وجود داشت پاسخ دادند. چه بسا اگر امروز اصلاح طلبان کانديدايي معرفي نميکردند بيشتر مورد نقد قرار ميگرفتند.

قائم مقام جمعیت زنان مسلمان نواندیش در ادامه گفت: بعد از انتخابات هييت رييسه تاکيد شوراي عالي سياستگذاري و همه طيف هاي حاضر در ائتلاف اميد بر تفاهم ملي، تحقق آشتي ملي و گفتگو در فضاي مجلس است که باتوجه به ترکيب هييت رييسه و حضور طيف هاي مختلف در کميسيون هاي مجلس قاعدتا اين اتفاق خواهد افتاد.

وي يادآور شد: من معتقدم فراکسيون اميد هنوز به آن انسجام لازم نرسيده است. اين فراکسيون ميتواند فراکسيون اکثريتي در مجلس باشد چون تعداد قابل توجهي از نمايندگان مجلس کانديداهاي ليست اميد بودند. البته اگر بتواند با رويکرد تفاهم ملي و آشتي ملي به يارگيري خود ادامه دهد. در عين حال من فکر ميکنم در يک سال آينده بسياري از کانديداهايي که از ليست اميد به مجلس راه پيدا کردند به انسجام و اتحاد لازم ميرسند و فراکسيون اميد براي افزايش اثرگذاري خود از چنين ظرفيتي استفاده خواهد کرد.

اين فعال سياسي اصلاح طلب همچنين درخصوص نقش محمدرضا عارف در مجلس پس از انتخابات هييت رييسه گفت: آقاي عارف بعد از رقابت براي رياست به خوبي کار نمايندگي خود را پيش بردند و در صحنه حضور دارند. البته طبيعتا انتظار همراهي بيشتري از کساني که با برند ليست اميد در مجلس حاضر شدند با ايشان وجود داشت اما بعد از انتخابات هيات رييسه با توجه به مجموعه ترکيب مناسب آن باتوجه به اطلاعات من آقاي عارف در راستاي انسجام هر چه بيشتر فراکسيون اميد گام برداشتند که آثار آن در هفته هاي آتي نمايان خواهد شد.

افزودن نظر جدید