اعتراض معاون احمدی نژاد به آخر شدنش در انتخابات تبریز

معاون احمدی نژاد و یک نماینده اصول گرا در تبریز در مورد نتایج انتخابات اعلان تشکیک کردند معاون احمدی نژاد بعد از شکست در انتخابات و قرار گرفتن در آخرین رتبه با تشکیک در نتایج انتخابات اعلان داشته است که به منظور صیانت از آرا برای رفع پاره‌ای از ابهامات و مسائل در روند انتخابات ازمجاری قانونی پیگیری خواهد کرد.

 

به گزارش امیدنامه روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: دیگر نماینده اصولگرای شهر تبریز نیز با محق دانستن خود گفته است: شخص آقای فرماندار قول دادند تا به این درخواست رسیدگی کرده و آن را اجرا کنند، هوادارانم را به آرامش دعوت میکنم و از آن‌ها میخواهم تا منتظر باشند قانون به نحو احسنت اجرایی شود. 

مسئولان به ما قول داده‌اند تا احقاق حقوق از مسیر قانونی ما را همراهی کنند. در انتخابات تبریز افراد معتدل از جناح‌های مختلف و مستقل مانند همیشه برای مجلس انتخاب شدند.
 

افزودن نظر جدید