اعتراض سایت توکلی به فعالیت رسانه‌ای سپاه

رهبر انقلاب دیروز صریح فرمودند که "لزومی ندارد سپاه در عرصه سیاسی پاسداری کند و البته باید عرصه سیاسی را بشناسد"

به گزارش امید،  سایت الف وابسته به احمد توکلی در یادداشتی نوشت:

رهبر انقلاب سپس می فرمانید وظیفه سپاه دفاع از انقلاب و نظام است اما نباید چالش نظام را به مسائل سیاسی و خطی و باندی تقلیل داد:" بايد بداند كه از چه ميخواهد دفاع كند. اينكه ما بياييم چالش انقلاب را فرو بكاهيم به چالشهاى سياسى و خطّى و جناحى و مقابله‌ى زيد و عمر و با يكديگر، اين سهل‌نگرى است، مسامحه است، سهل‌انگارى است؛ چالش انقلاب اينها نيست. اينكه يك خطّ سياسى، يك جريان سياسى با يك جريان سياسى ديگر دعوا دارند، يا زيدى با عمرواى اختلاف دارد، اينها چالش انقلاب نيست"

با این توضیح یک سوال ساده وجود دارد. حضور سپاه در سیاست و اقتصاد اشکال مختلف دارد که بماند. اما تنها در عرصه رسانه ، حضور سپاه با کدام توجیه صورت می گیرد؟ پاسداری در سیاست یا شناخت عرصه سیاست؟

این همه سایت و خبرگزاری و پیامک با کدام توجیه از بودجه سپاه هزینه می شود؟ آیا واقعا سپاه چنین ماموریتی دارد؟   سخنان شب گذشته رهبری حاکی از آن است که نقش رسانه های سپاه برای مقابله با اصلاحات به همان اندازه نادرست بوده که نقش این رسانه ها در از میدان بیرون کردن جبهه پایداری.

جالب اینکه حتا در مواردی میان رسانه های سپاه نیز وحدت رویه وجود نداشته است. چون فلان رسانه نزدیک به فردی است که به فلان گروه تعلق دارد و رسانه دیگر در مدیریت کسی است که با جریان دیگر شناخته می شود.

حضور سپاه در فضای رسانه ای کشور دهها آسیب دیگر نیز دارد که لازم است در جای خود به آن پرداخته شود. اما همین یک قلم نیاز قابل تامل است. حضور تراست ها و کارتل ها و جریان های انحصاری اگر در اقتصاد رقابت کش است در سیاست برهم زننده مردمسالاری است که عوارض خود را با هزینه های بسیاری در بلند مدت نشان خواهد داد.

افزودن نظر جدید