حسین مرعشی می‌گوید اصولگرایان توان دفاع از مدیریت خود را ندارند؛

اظهارات مصباح یزدی پایه نظام را تضعیف می کند

حسين مرعشي، عضو حزب كارگزاران معتقد است كه كساني كه از رد صلاحيت اصلاح طلبان سخن مي گويند بايد به دليل مشكلات فعلي كشور از مردم عذرخواهي كنند. او مي گويد كه رهبري نظام در اظهارات خود در مشهد از همه گروه هاي سياسي خواسته اند تا در انتخابات حضوري جدي داشته باشند و اظهاراتي از جنس رد صلاحيت اصلاح طلبان هرگز همسو با اين مطالبه رهبري نظام نيست. مرعشي در گفت‌وگو با «اعتماد» از مسووليت تاريخي اصلاح طلبان در چنين شرايطي سخن گفته است. به گفته مرعشي اصلاح طلبان مي توانند طعم مديريت صحيح را در كام مردم قرار دهند و اين همان مساله يي است كه منجر به هراس و دلهره برخي اصولگرايان شده است.

آقاي مرعشي برخي از چهره هاي سرشناس اصولگرا مانند آيت الله مصباح يزدي طي اظهاراتي مدعي شده اند كه كانديداهاي احتمالي اصلاح طلبان در انتخابات رياست جمهوري رد صلاحيت مي شوند. اين در حالي است كه هنوز كانديداي اصلاح طلبان مشخص نشده و شوراي نگهبان هنوز پروژه احراز صلاحيت كانديداها را آغاز نكرده است. به نظر جنابعالي چرا در حالي كه رهبري انقلاب در سخنان خود در مشهد بر حضور همه سلايق سياسي در انتخابات و مديريت كشور تاكيد موكد داشته اند، سرشناسان اصولگرا چنين اظهاراتي را مطرح مي كنند؟
    آيت الله مصباح يزدي به جاي معذرت خواهي از ملت ايران بابت اشتباهي كه در حمايت از آقاي احمدي نژاد در اين سال ها داشته اند همچنان بر طبل مخالفت با اصلاح طلبان مي كوبند. اگر اصلاح طلبان راي ندارند پس چرا بايد رد صلاحيت شوند؟ و در واقع ايشان توصيه كند كه شوراي نگهبان از ورود اصلاح طلبان جلوگيري كند. بعد آقاي مصباح مدعي ولايتمداري هستند. ايشان اگر به واقع ولايتمدار هستند اظهارات اين گونه كه تضعيف كننده پايه هاي جمهوريت نظام و بر خلاف فرمايشات مقام معظم رهبري در مشهد است را بيان نمي كردند. وقتي كه رهبري از همه گروه ها مي خواهند كه حتما بايد در انتخابات حضور فعال داشته باشند چرا امثال آيت الله مصباح يزدي در مسير حذف رقباي خودشان از انتخابات قرار مي گيرند؟ در ضمن بايد به اين مساله هم اشاره داشته باشم: مگر آقايان نمي گفتند كه اصلاح طلبان مرده اند و اصلاحات تمام شده است اگر واقعا اصلاح طلبي مرده است، از مرده چرا مي ترسند؟
   
    فكر مي كنيد دليل اين همه واهمه و نگراني از حضور اصلاح طلبان در انتخابات چيست؟

آقايان در واقع هشت سال مديريت كشور را در اختيار داشتند و 600 ميليارد دلار منابع ناياب و كمياب در اختيارشان بوده اما كشور را به سمتي برده اند كه حتي خودشان هم توان دفاع از اين سبك مديريت را ندارند. نرخ تورم 30 الي 40 درصدي را نگاه كنيد. مردم سوال مي كنند كه چرا دولتي كه به اندازه درآمد 70 سال ديگر دولت ها درآمد داشته است بايد اينچنين گرفتار تورم و گراني و ضعف قدرت خريد شود. به همين جهت است كه خودشان هم متوجه اين مساله شده اند كه مردم ايران از مديريت اصولگرايان دل خوشي ندارند. اينچنين است كه در اعلام برائت از احمدي نژاد از هم سبقت مي گيرند تا كه شايد با قرباني كردن احمدي نژاد كليت گفتمان اصولگرايي را نجات دهند در حالي كه حافظه مردم ايران همچنان درگير كاستي ها و نواقصي است كه ثمره مديريت آقاي احمدي نژاد و حمايت هاي بي مثل و مثال اصولگرايان در تمامي اين سال ها از اوست.
   
    يعني معتقديد اصولگرايان مي دانند كه مردم ايران با ديدن مشكلات و نواقصي كه اين روزها گريبانگيرشان شده است به مقايسه مديريت اصولگرايان با اصلاح طلبان و دوران سازندگي مي نشينند و همين مقايسه باعث افزايش بي اعتمادي روز افزون مردم به گفتمان اصولگرايي شده است كه شايد ماحصل و خروجي اين بي اعتمادي را در انتخابات نشان اصولگرايان بدهند؟
    شك نكنيد كه غير از اين نيست. اگر جايي براي دفاع اين آقايان باقي مانده بود حتما با شهامت مي آمدند و به همه رقباي انتخاباتي خود مي گفتند كه بياييد در انتخابات شركت كنيد تا ببينيد كه مردم به چه كسي راي مي دهند اما چون مي دانند كه صحنه انتخابات يازدهم فرصتي براي ملت است تا از دست مديريت ناصحيح و حيف و ميل شدن اموال عمومي جلوگيري كنند بر همين مبنا از همين حالاشروع كرده اند تا با با ابزار قدرت از ورود رقباي قدرتمند و صاحب پايگاه اجتماعي خود جلوگيري كنند. اصولگرايان مي دانند كه اگر جلوي اصلاح طلبان را با هر روشي نگيرند و اصلاح طلبان وارد انتخابات شوند بايد متن قدرت را رها كنند و از فرداي انتخابات در خانه هايشان شاهد تلاش اصلاح طلبان براي اصلاح خرابكاري هاي مديريتي خود باشند.
   
    اين قبيل اظهارات تا چه ميزان در روحيه اصلاح طلبان براي معرفي كانديداي انتخابات يا عدم اعلام كانديدا موثر است؟آيا اصلاح طلبان با شنيدن اين قبيل اظهارات كه اصلاح طلبان قطعا رد صلاحيت مي شوند بايد دست از انتخابات بشويند يا آنكه نه به تكليف سياسي خود بايد عمل كنند؟
    بايد ديد شخص آيت الله جنتي تابع رهبري هستند يا تابع امثال آيت الله مصباح يزدي. اصلاح طلبان در اين صورت تشخيص شان براي ورود اين مي شود كه اگر شوراي نگهبان در مرحله اول به سخنان رهبري انقلاب در مشهد متعهد است طبيعتا وارد انتخابات مي شوند اما اگر تشخيص اصلاح طلبان اين بشود كه آيت الله جنتي به سياست ها و و اظهارات مقام معظم رهبري در مشهد پايبند نيست در داشتن كانديدا براي انتخابات ترديد خواهند كرد. همچنين ما منتظر هستيم ببينيم نيروهاي نظامي و شبه نظامي تا چه ميزان به مطالبه رهبري معظم انقلاب پايبند هستند. وقتي رهبري انقلاب اعلام مي فرمايند كه تنها يك راي دارند و از راي شان هم كسي مطلع نمي شود و به هيچ وجه قايل به القاي راي شان در انتخابات نيستند آيا نيروهاي نظامي و شبه نظامي هم از اين رفتار رهبري نظام تبعيت مي كنند و دست از تحميل نظرشان مي كشند يا آنكه تلاش مي كنند تا نظر و ديدگاه شان را عملياتي كنند. اين مسائل بايد روشن شود تا تكليف اصلاح طلبان هم مشخص شود. در صورت عملياتي شدن اظهارات رهبري در مشهد شاهد انتخابات پرشوري خواهيم بود.
   
    با توجه به واقعيت هاي موجود، اصلاح طلبان چه جايگاه و شرايطي در فضاي سياسي كشور جداي از مباحثي كه امثال آيت الله مصباح يزدي مطرح كرده اند، دارند؟

    بايد توجه داشت كه اصلاح طلبان از يك انتخابات رقابتي اول آنكه شكست هم بخورند استقبال مي كنند چرا كه پيروزي يا شكست براي اصلاح طلبان در انتخابات با توجه به شرايط كشور آنچنان حائز اهميت نيست، آنچه براي اصلاح طلبان اهميت دارد اين است كه سازو كار جابه جايي قدرت با راي مردم و اصالت داشتن راي مردم در جمهوري اسلامي محفوظ بماند. براي اصلاح طلبان در واقع سلامت انتخابات، شرايط عادلانه و رقابتي و استفاده نكردن مسوولان از ابزار و لوازم دولتي براي پيروزي در رقابت هاي سياسي اهميت دارد.
   
    آقاي مرعشي، مفروض بر پيروزي يك كانديداي اصلاح طلب در انتخابات به نظر مي رسد بايد از هم اكنون پاسخي براي اين سوال وجود داشته باشد كه اصلاح طلبان چه ابزار و لوازمي را براي اصلاح برخي مناسبات اجرايي و حقوقي كشور در اختيار دارند؟ چرا كه شاهد آن بوديم كه اصلاح طلبان در مقطعي هم دولت را در اختيار داشتند و هم مجلس را اما گاها به بن بست مي رسيدند. چه ضمانتي وجود دارد كه فرض بر رييس جمهور شدن يك فرد اصلاح طلب بازهم اصلاح طلبان به بن بست نرسند؟
    اين مساله همچنان وجود خواهد داشت. ما معتقديم كه معناي موفقيت در موفقيت مطلق خلاصه نمي شود. همه آنچه در دوران اصلاحات هم انجام شد صرف نظر از اتفاقاتي كه افتاد اما مديريت اصلاح طلبانه بر روي شاخص هاي كشور تاثير مثبت گذاشت اما درباره سوالي كه مطرح كرديد بايد بگويم گريزي از اين مسائل نيست. در زمان دولت اصلاحات هم گفته مي شد كه اگر دولتي بيايد كه قواي سه گانه يكپارچه شوند خيلي از مشكلات كشور حل خواهد شد اما شاهد اين بوديم و هستيم كه قواي سه گانه يكپارچه هم شدند اما درون اين يكپارچگي، كارآمدي، رشد، رفاه و توسعه كشور بيرون نيامد.
   
    يعني اصولگرايان هم به اين نتيجه رسيدند كه مديريت كشور با يك گفتمان حاكم نشدني است...
    حتما همين گونه است كه پروژه حاكميت يكدست پروژه يي شكست خورده است. بايد به دنبال دولت هاي كارآمدي براي ايران بود فارغ از اينكه اين دولت ها اصلاح طلب باشند يا اصولگرا. بايد بگويم بهترين نوع رقابت در ميان جناحين سياسي كشور رقابت بر سر كارآمدي دولت هايشان است نه آنكه تكفير و تسفيق و توهين و جسارت بر سر اداره كشور و رقابت هاي سياسي و مردم سايه بيندازد.
   
    با اين تفاسير معتقديد كه اگر شرايط عادلانه و مساوي با اصولگرايان برايشان فراهم شود حاضرند تا باري را كه بر دوش اصولگرايان سنگيني مي كند و ثمره اش چيزي جز مصايب و مشكلاتي است كه امروز ايران و ايراني با آن مواجه شده است را بردارد و بر دوش خود بگذارد؟

    حتما اينچنين است. اين را بايد بگويم كه خروج كشور از مشكلات دروني و بيروني خواسته قلبي اصلاح طلبان است. آنچه براي اصلاح طلبان حايز اهميت است همين مساله است نه مسائل حزبي. اصلاح طلبان دل شان براي بهبود وضعيت كشور مي تپد و از اين همه مشكلاتي كه مردم با آن دست و پنجه نرم مي كنند نگران و ناراحت اند.
   
    آقاي مرعشي واقعا اگر اصلاح طلبان در انتخابات رياست جمهوري با هيبتي مستقل ورود پيدا نكنند ظرفيت و پايگاه اجتماعي خود را از دست خواهند داد؟
    نه اين گونه نيست. اصلاح طلبي يك واقعيت اجتماعي است و در حال حاضر كه ما بر سر مسائل درون جناحي بحث مي كنيم خيلي از دوستان معتقدند كه ما اگر در انتخابات كانديدا نداشته باشيم پايگاه اجتماعي مان تقويت مي شود چرا كه بخشي از جامعه ايراني از سياست هاي موجود رنجيده است و اكثر رنجيدگان از سياست ها و مديريت اصولگرايان توقع معرفي نكردن كانديدا از سوي اصلاح طلبان را دارند. اين مساله هم يك مساله جدي در بين اصولگرايان است.
   
    با توجه به اينكه اصلاح طلبان هزينه هاي بي شماري را تا به امروز براي فعاليت سياسي پرداخت كرده اند توانايي دادن هزينه هاي بيشتر براي برخي تغييرات در مناسبات اجرايي و حقوقي ساختار را دارند؟
    بله، حتما دارند. اصلاح طلبان تجربه خاصي دارند، كشور هم به دليل مديريت غلط اصولگرايان دچار لطمه جدي شده و در اين ميان اصلاح طلبان مسووليتي تاريخي بر عهده دارند تا يك بار ديگر طعم مديريت كارآمد را در ذائقه ملت ايران قرار بدهند.
   
    به نظر جنابعالي جداي از آيت الله هاشمي رفسنجاني در ميان كانديداهايي كه تا به امروز براي انتخابات اعلام حضور كرده اند آيا فردي وجود دارد كه بتواند كشور را از مشكلات امروز نجات دهد؟
    به اعتقادم همچنان بايد منتظر تركيب نهايي كانديداهاي انتخابات بود. هنوز ليست نامزدهاي انتخابات تكميل نشده است.
   
    به نظر جنابعالي آيا آيت الله هاشمي رفسنجاني در انتخابات حضور پيدا خواهند كرد ؟
    فكر نمي كنم كه ايشان بيايند.

افزودن نظر جدید