اطلاعیه سازمان ادوار تحکیم وحدت به مناسبت سفر روحانی به نیویورک

همزمان با سفر رییس دولت یازدهم به ایالات متحده امریکا جهت شرکت درشصت وهشتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت) از احزاب اصلاح طلب با صدور اطلاعیه ای با اشاره به تاکید ریاست محترم جمهور بر «تقویت گفتمان صلح طلبی و تعامل سازنده در عرصه بین المللی» از دکتر حسن روحانی و هیئت عالی رتبه همراه وی خواسته است تا ضمن تلاش برای حل معضلات بین المللی کشور، درجريان مذاكرات خودبه ويژه باقدرتهاى بزرگ غربى به طور خاص موضوع "تعامل آزاددانشگاهى"رامطرح سازند وبراين نكته تاكيدورزندكه امرتبادل فرهنگى،هنرىوعلمى ميان مراكزدانشگاهى،اساتيد،پژوهشگران،دانشجويان وهنرمندان بايستى ازمحدوده ملاحضات سياسى وامنيتى دولتهاخارج گردد.

به گزارش امید، متن این بیانیه به شرح زیر است؛

سفر هيات عاليرتبه ايرانى به نيويورك به منظور شركت در نشست مجمع عمومى سازمان ملل متحد طى روزهاى آتى صورت خواهد پذيرفت. در صدر اين هيات جناب آقاى حسن روحانى رياست محترم جمهور قرار دارد كه با تكيه بر گفتمان صلح طلبى و تعامل سازنده و با طرح وعده حل و فصل بحران ها و معضلات پيش روى ايرانيان در عرصه بين المللى اكثريت آراء را در انتخابات رياست جمهورى اخير به دست آورده و كابينه خود را در فضايى توام با اميدوارى به آينده در ميان عموم اقشار جامعه به ويژه جوانان و دانشگاهيان شكل داده كه به تازگى آغاز به كار كرده است.

اين سفر و حضور به جهات متعدد در همين هفته هاى ابتدايى آغاز به كار دولت تدبير و اميد از اهميت اساسى در كارسازى براى حل ديپلماتيك معضلات بين المللى كشور و زمينه سازى براى تحقق وعده هاى انتخاباتى و پاسخ درخور به اميد ايجاد شده در جامعه برخوردار است. به نظر مى رسد در شرايط فعلى جامعه خصوصا راى دهندگان به آقاى روحانى انتظار دارند هيات ايرانى در اولين حضور گسترده خود در انظار جامعه جهانى سفير صلح و فرهنگ غنى ايران باشد و پيام تغييرخواهى ايرانيان را كه دولت جديد نيز برآمده از آن است به دولتها و افكار عمومى جهانى انعكاس دهد. به تعبير زيباى وزير محترم خارجه جناب آقاى ظريف "دنيا بايد بداند آنها كه به دنبال هياهو و تنش زدايى در صحنه بين المللى بودند ديگر رفته اند". اكنون فرصتى است تا تريبون مجمع عمومى سازمان ملل به جايگاهى براى غبارروبى از سيماى ايران و ايرانى بدل شود تا بار ديگر سفيران ايران منادى صلح و گفتگو تلقى شوند نه نفرت پراكنى و تفرقه انگيزى.

با اين حال گرچه مذاكرات حول محور پرونده هسته اى و دستيابى به راهكارى منطقى و مرضى الطرفين براى حل و فصل اين مناقشه بين المللى در كنار تثبيت حقوق هسته اى ايران در چارچوب مقررات بين المللى در صدر ماموريت هاى هيات عاليرتبه ايرانى است و قدم گذاشتن در مسير حل اين بحران مقدمه لازم براى وارد شدن در بسيارى از حوزه هاى ديگر است از امكان پيش رو بايستى در زمينه تسهيل دستيابى ايرانيان به ساير حقوق شان در صحنه بين المللى سود جست.

از جمله مهمترين اهداف و كاركردهاى سازمان ملل متحد كه در منشور آن نيز منعكس است هموار كردن مسير توسعه ملتها در شئون اقتصادى و اجتماعى - فرهنگى است. سازمان ملل متحد ظرفيت گسترده اى براى توسعه همكارى ها و مشاركت هاى بين المللى ملتها در عرصه هاى گوناگون بنا به وظايف ذاتى خود پديد آورده است كه بهره مندى از آنها نيز جزء حقوق شهروندان ايرانى است. ايران امروز در عرصه جهانى خواستار حفظ و احياى شأن و كرامت خود است؛ جوانان، دانشجويان و دانشگاهيان ايران كه بخش عمده اى از جامعه را تشكيل مى دهند به طور جدى و روز افزون خواهان حضور و مشاركت در فعاليت هاى علمى، فرهنگى و هنرى در سطح جهانى هستند. ايران به لحاظ تاريخى و جغرافيايى هيچگاه كشورى منزوى نبوده و ملت ايران همواره در مسير تبادل فرهنگى و اقتصادى با مردمان ساكن در اقصى نقاط دنيا بوده اند. با اين همه، بى تدبيرى و سياستهاى غلط گذشته ملت ما را از بسيارى حقوق اساسى شان در عرصه جهانى محروم ساخته و عزت ايرانيان را ملكوك كرده است. اينك انتظار مى رود هيات ايرانى پى گيرى تحقق اين حقوق و خواسته ها را كه البته در زمره وعده ها و برنامه هاى اعلام شده دولت نيز ذكر شده در جريان سفر نيويورك در دستور كار خود قرار دهد.

ما از مسافران نيويورك و در صدر آنها جناب آقاى دكتر حسن روحانى و جناب آقاى دكتر محمدجواد ظريف كه هر دو از شخصيت هاى آشنا به فضاى دانشگاهى و مسايل مرتبط با آن هستند مى خواهيم در جريان مذاكرات خود به ويژه با قدرت هاى بزرگ غربى موضوع "تعامل آزاد دانشگاهى" را مطرح سازند و بر اين نكته تاكيد ورزند كه امر تبادل فرهنگى، هنرى و علمى ميان مراكز دانشگاهى، اساتيد، پژوهشگران، دانشجويان و هنرمندان بايستى از محدوده ملاحضات سياسى و امنيتى دولتها خارج گردد.

سازمان دانش آموختگان ايران (ادوار تحكيم) خواستار آن است كه دولتمردان در هر دو سو ضمن پى گيرى جدى مذاكرات مستقيم و جدى سياسى بين خود اجازه دهند ملتها و جوامع مدنى آزادانه و فارغ از "تهديد و تحريم" به تعامل با يكديگر بپردازند.

ما بر اين باوريم كه گشودن چنين مسيرهايى براى ارتباط ملتها كارسازترين ابزار حفظ صلح و گسترش امنيت بين المللى است. همچنين يادآور مى شويم كه از دول عمده در جامعه جهانى توقع اين است كه در گشايش فضاى ارتباط و تعامل آزاد دانشگاهى ميان دانشگاهيان ايرانى و مراكز دانشگاهى كشورهايشان گام هاى جدى و موثر برداشته و ملاحظات سياسى - امنيتى را از اين حوزه دور نگاه دارند.

افزودن نظر جدید