اصولگرایان زیر علامت سوال بزرگ

یک تحلیلگر مسائل سیاسی معتقد است "اصولگرایان مبتنی" بر قدرت پدیده هشت سال اخیر و به خصوص چهار سال اخیر هستند، ما دیدیم بخشی از این افراد کسانی بودند که حتی همراه آقای احمدی نژاد بودند و سپس از وی جدا شدند و به نظر من اصولگرایان "مبتنی بر قدرت" در انتخابات آینده بیش از هر گروهی زیر یک علامت سوال بزرگ هستند.

به گزارش امید به نقل از فرارو حشمت الله فلاحت پیشه فعال سیاسی اصولگرا و نماینده سابق مجلس به بررسی شرایط انتخاباتی کشور پرداخته است.

گزیده سخنان فلاحت پیشه به این شرح است:

*من معتقدم اصولگرایان دو دسته هستند: اصولگرایان "مبتنی بر اصول" و اصولگرایان "مبتنی بر قدرت". اصولگرایان "مبتنی بر اصول" کسانی هستند که دل در گروی اصول اساسی جمهوری اسلامی دارند و بارها حتی حاضر شدند برای آنکه اصول اساسی کشور حفظ شود از قدرت عدول کنند.
*اینها کسانی هستند که گرایش وحدت گرایانه تری دارند و حتی اگر در عرصه حضور داشته باشند در نهایت امکان و ظرفیت ائتلاف در میان آنها بیش از دیگران است.
*اما دسته دوم اصولگرایان "مبتنی بر قدرت" هستند که حاضرند برای رسیدن به قدرت حتی با طیف های مخالف هم ائتلاف کنند و یا گروههای نزدیک به خود را با برچسب های تکفیر و ارتداد رد کنند.
*اوج کار این افراد در دو دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد و به ویژه در دور دوم مشخص شد که ما دیدیم حلقه اطراف آقای احمدی نژاد که مانند یک حلقه پیازی شکل بود روز به روز لایه های بیرونی این حلقه پیازی شکل کنار رفت تا سرانجام به یک هسته رسید که البته یک هسته نمی تواند نماد یک جریان سیاسی در کشور باشد.
*به میزانی که کاندیدای جدی در طیف دولت از یک سمت و طیف اصلاح طلبان از سمت دیگر روی کار بیاید، به همان میزان دو تحلیل در جریان اصولگرایی قالب می شود. یک تحلیل عدم توافق و پذیرش شکست است و تحلیل دیگر رسیدن به توافق است که به نظر من احتمال فعال شدن تحلیل دوم زیاد است و در شرایطی این موضوع شکل می گیرد که گروهها و چهره های شاخص سنتی اصولگرا وارد عرصه شوند و فضا را برای نوعی ائتلاف بین اصولگرایان فراهم کنند.
*اصولگرایان در ساختار انتخابی و انتصابی قدرت در ایران دارای جایگاه عمده ای هستند. تا پیش از ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد جایگاه اصلی اصولگرایان در ساخت ها و نهادهای انتصابی قدرت بود و از زمان آقای احمدی نژاد اصولگرایان در ساخت های انتخابی قدرت هم ورود پیدا کردند، هرچند که این ساخت های انتخابی هم در دوره دوم ریاست جمهوری ایشان به یک هسته خاص محدود شد.
*بنده معتقدم اگر اصولگرایان را به طیف های مختلف تقسیم کنیم دچار ضعف در تحلیل می شویم و بهترین تعریف و تقسیم بندی همان است که پیش از این عرض کردم. یعنی تقسیم اصولگرایان به دو دسته اصولگرایان "مبتنی بر اصول" و اصولگرایان "مبتنی بر قدرت".
*اصولگرایان "مبتنی بر قدرت" پدیده هشت سال اخیر و به خصوص چهار سال اخیر هستند، ما دیدیم بخشی از این افراد کسانی بودند که حتی همراه آقای احمدی نژاد بودند و سپس از وی جدا شدند و به نظر من اصولگرایان "مبتنی بر قدرت" در انتخابات آینده بیش از هر گروهی زیر یک علامت سوال بزرگ هستند.
*اینها در شرایط و موقعیت های زمانی خاص حتی اراده هایی را به ملت ایران تحمیل می کنند و برای تحمیل این اراده بازی حاصل جمع جبری صفر (یعنی بود من به قیمت نبود دیگری) را قالب کردند و اکنون خیلی راحت همین سیاست تکفیری را شامل احمدی نژاد و تیم وی می کنند.
*اینها نباید باز هم مرجع انتخابات و انتخاب گر آینده شوند. اگر انتخاب دیگری از سوی اصولگرایان "مبتنی بر قدرت" شکل بگیرد این انتخاب تحمیلی تازه و دوران شکست دیگری بر مردم ایران خواهد بود.
*اما اصولگرایان "مبتنی بر اصول" که معتقد به اصول جمهوری اسلامی ایران هستند و حاضرند برای این اصول از قدرت عدول کنند کسانی هستند که حضور و نفوذ آنها در فضای جامعه مدنی و حوزه عمومی و سیاسی بیشتر از گروه اول است.
*این اصولگرایان تا حدود زیادی در ساختارهای انتصابی قدرت جایگاه خود را حفظ کردند، اما در ساختار دولت عمدتا توسط دولت تصفیه شدند.

افزودن نظر جدید