اصولگرايي و جوانان مجلسي

جلال میرزایی-كمتر از 2 ماه به پايان كار مجلس دهم باقي مانده، شنيده‌ها از تشديد تحركات منتخبان مجلس يازدهم با محوريت برخي چهره‌هاي اصولگرا به ‌گوش مي‌رسد و برگزاري نشستي تحت ‌عنوان جلسه منتخبان جوان دوره يازدهم با حضور و سخنراني چهره‌هايي همچون محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، محمد دهقاني‌نقندر عضو حقوقدان شوراي نگهبان و مهرداد بذرپاش نماينده اصولگراي دوره نهم و از چهره‌هاي سياسي-رسانه‌اي منتسب به جناح راست ازجمله اين موارد بود.

  در تحليل و بررسي چنين تحركاتي بايد دقت داشته باشيم كه وقتي رقابت‌هايي جناحي در آستانه انتخابات اسفند ماه 98 آغاز شد، نوعي رقابت و اختلاف‌نظر ميان طيف‌هاي گوناگون جناح راست نيز ديده شد و جريان اصولگرا نيز عملا به طيف‌هايي متكثر تقسيم شد و اين مساله نشان از آن داشت كه اختلافاتي اساسي ميان طيف‌هاي مختلف اصولگرايان وجود دارد؛ اختلافاتي كه حتي در غياب اصلاح‌طلبان نيز مشكل‌ساز خواهد شد. در اين ميان برخي چهره‌هاي متنفذ اصولگرا ازجمله آقايان رضايي، دهقاني، بذرپاش و... به ‌نسبت جايگاه و وزني كه در جريان اصولگرايي و به‌ طور كلي در مناسبات سياسي- جناحي كشور دارند، سعي كردند وارد ميدان شده و به ‌نحوي بر نحوه تشكيل و عملكرد مجلس آينده اثرگذار شوند.

البته اين امري كاملا طبيعي است كه سياسيون بنابه جايگاه و حد تنفذي كه در سطح نيروهاي سياسي دارند، بخواهد در مناسبات دروني مجلس آينده تاثيرگذار باشند و از اين حيث، ايرادي به اين تحركات وارد نيست. آنچه اما در اين بين حائز اهميت است و در مقام تحليل بايد مدنظر قرار گيرد، علت اتخاذ چنين روش‌هايي براي سياست‌ورزي و اثرگذاري بر مناسبات سياسي و جناحي است.
در اين راستا به نظر مي‌رسد از آنجا كه نيروهاي سياسي به‌ ويژه كنشگران فعال در جناح راست در تمامي اين سال‌ها هرگز موفق به ايجاد تشكيلاتي نظام‌مند و منسجم نشده و قادر نبودند، اثرگذاري خود بر مناسبات سياسي را از طريق احزاب و تشكل‌هاي قانوني و مشروع پيش برده و مديريت كنند، سراغ گروه‌بندي‌هاي سني، جنسيتي يا قوميتي رفتند كه برگزاري نشستي با عنوان «منتخبان جوان» نيز از اين جمله دسته‌بندي‌هاست.
همچنين در تحليل علت حضور هر يك از 3 سخنران اين جلسه نيز بايد توجه داشته باشيم، فارغ از بحث آقاي بذرپاش كه به‌ لحاظ حضور در قدرت و در اختيار داشتن كرسي‌هاي مديريتي رسمي با دو چهره ديگر متفاوت است، حضور آقايان رضايي و دهقاني به عنوان اعضاي دو نهاد حاكميتي مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي نگهبان محل پرسش است. به اين اعتبار درحالي كه مي‌توان علت حضور بذرپاش در اين نشست را همراه كردن بخشي از مجلس آينده با خود شايد به‌ دليل اثرگذاري در مناسبات انتخابات 1400 تحليل كرد، علت حضور آقاي دهقان نيز مي‌تواند از جوانبي مشابه علت حضور بذرپاش باشد. با اين تفاوت كه دهقاني به‌ دليل عضويت در شوراي نگهبان احتمالا به‌ دنبال منافع شخصي سياسي و جناحي نيست. در اين ميان حضور آقاي رضايي به هر حال به عنوان فردي كه ازجمله افراد سياسي نسل دوم و اول انقلاب است، مي‌تواند از اهميتي دوچندان برخوردار باشد.
آنچه فارغ از تمامي اين مباحث محل تامل است، اهدافي است كه جريان اصولگرا از برگزاري چنين جلساتي دنبال مي‌كند. اهدافي كه شايد براي اظهارنظر دقيق‌تر درباره آن بايد همچنان منتظر بمانيم.

افزودن نظر جدید