اصلاح‌طلبان خواستار اهتمام بیش‌تر دولت و مجلس برای رفع مشکلات اقتصادی شدند

شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان بر ضرورت اهتمام بیشتر دولت، مجلس و نهادهای مسئول با استفاده از ظرفیت‌های موجود در راستای کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم تاکید کرد.

به گزارش اميدنامه به نقل از ایسنا، هفتمین جلسه دور جدید شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان با حضو اکثریت اعضا برگزار شد.

در این جلسه ضمن بررسی و مرور مهمترین تحولات روز کشور و مسائل بین الملل، بر ضرورت همدلی همه ارکان نظام برای دور کردن تهدیدها از کشور و تلاش برای تقویت وحدت ملی تاکید کردند.

اعضای جلسه  با ابراز نگرانی نسبت به فشارهای اقتصادی که به مردم وارد می‌شود بر ضرورت اهتمام بیشتر دولت، مجلس و نهادهای مسئول با استفاده از ظرفیت‌های موجود در راستای کاهش این فشارها تاکید کردند.

همچنین در این جلسه آیین نامه نحوه اداره جلسات مجمع عمومی شورای عالی، شرح وظایف کارگروه امور هماهنگی استان‌های شورای عالی سیاستگذاری اطلاح طلبان و کارگروه نظارت پایش و ارزیابی نیز تصویب شد.

 

افزودن نظر جدید