اسماعیل بخشی با وثیقه 750 میلیون تومانی آزاد شد

فرزانه زیلابی، وکیل مدافع اسماعیل بخشی، گفت که موکلش اسماعیل بخشی با تودیع وثیقه 750 میلیون تومانی از زندان آزاد شده است.

به گزارش امیدنامه ،بر اساس این گزارش، وکیل‌مدافع اسماعیل بخشی 5 آبان‌ماه به ایسنا، گفت: موکلم امروز آزاد نمی‌شود و باید تشریفات مربوط به وثیقه‌ای که ارائه کرده،‌ انجام شود.

فرزانه زیلابی افزود: با توجه به اینکه ملک مورد وثیقه برای موکلم در دزفول واقع شده، برای انجام تشریفات مربوط به وثیقه، نیابتی به دادسرای دزفول داده شد تا کارهای وثیقه انجام و در نهایت منجر به آزادی موکلم شود.

وی گفت: در ابتدا وثیقه یک میلیارد و 500 میلیون تومانی برای موکلم در نظر گرفته شده بود که با مخالفت ما و لوایحی که در خصوص تقلیل وثیقه داده شد و نیز با تصمیم قضات شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر تهران، میزان وثیقه به 750 میلیون تومان کاهش یافت و موکلم با ارائه وثیقه 750 میلیون تومانی آزاد می‌شود.

اسماعیل بخشی در جریان تجمعات کارگران نیشکر هفت تپه بازداشت شده بود.

افزودن نظر جدید