اسراييل صلح نمي‌خواهد

تحولات فلسطين هر ساله در ماه مبارك رمضان قابل توجه است. هم مردم فلسطين در اين ايام تجمعاتشان گسترده تر مي شود و هم حضورشان در مساجد و بيت المقدس اضافه مي شود. اما اتفاقي كه امسال افتاده است، ربايش افرادي از دوطرف است. هم از طرف اسراييلي و هم از طرف فلسطيني.
اسراييل صلح نمي‌خواهد

محمد علی سبحانی

از سوي ديگر ما شاهد سوزاندن آن نوجوان فلسطيني و همچنين رفتار بد و زننده پليس با ديگر نوجوان فلسطيني بوديم، كه باعث ايجاد يك عكس العمل خيلي تند و گسترده عليه صهيونيست ها شد و حملات اسراييل به غزه در اين فضا نشان مي دهد كه در شرايطي كه مسلمانان در جاهاي مختلف درگير هستند و ملت فلسطين پشتيباني چنداني نيز ندارند، اين موضوع به اسراييلي ها فرصت داده است تا اقدامات فاشيستي خود عليه مردم فلسطين را انجام دهند.

در مورد درگيري ها به نكته يي كه بايد توجه كرد اين است كه اين درگيري ها بعد از اتحاد بين فتح و حماس رخ داده است و اين مي تواند خيلي مهم باشد و نشان دهنده عمق درگيري ها ميان اسراييل و فلسطينيان است و اتحاد ميان فتح و حماس و كنار هم قرار گرفتن شان نشان از عميق تر شدن اين شرايط دارد. يك نظريه وجود داشت كه حل شدن درگيري هاي ميان فتح و حماس و اتحاد ميان طرفين باعث ايجاد فضا براي گفت وگو هاي صلح خواهد شد اما اكنون ملاحظه مي كنيم كه نه تنها اينچنين نشد بلكه بهانه هايي باعث ايجاد درگيري ميان طرفين شد و ما شاهد حملات هوايي اسراييل به نوار غزه بوديم و از سوي ديگر حماس نيز در جواب اين حملات به سمت شهرك هاي اسراييل موشك پرتاب كرد. اين شرايط حاكي از آن است كه درگيري ها رو به گسترش است. به نظر من اين موضوع مي تواند جدي باشد.

به خاطر اينكه در سال هاي اخير تحولاتي رخ داد كه نيروهاي مقاومت كمتر فرصت كردند تا دست به عكس العملي جدي براي مقابله با اسراييل بزنند، زيرا با توجه به نوع تحولاتي كه در مصر رخ داد و همچنين وضعيتي كه سوريه در اين بين داشت، اين شرايط فراهم نبود. به هر حال به نظر نمي رسد مقاومت هم به هيچ عنوان براي ادامه حركت خودش در مقابله با جنايت اسراييل كوتاه بيايد. به طور كلي مي توان گفت اسراييل با ادامه اين روند به هيچ عنوان از صلح راضي نيست. و اكنون بهانه يي به دست آورده است كه مي خواهد مانع تلاش هاي امريكا و دولت اوباما براي تحقق صلح شود. اوباما سعي مي كند صلح را به جايي برساند اما اسراييلي ها همواره دنبال فرصتي بودند تا نشان دهند كه اين تلاش ها بي فايده است تا از اين روند كناره گيري كنند.

افزودن نظر جدید