استقلال دانشگاه یا هوای نفس

سهیل گوهری درانصاف نیوز نوشت:

در سال 92 بعد از کش و قوسهای فراوان در زمینه ی انتخاب وزیر علوم در دولت تدبیر و امید با آن ماجراهای عجیب و غریب بالاخره دکتر فرجی دانا با رایی شکننده به این جایگاه دستیافتند، که باعث ایجاد امید در دل بخشی از دانشجویان و اساتید دانشگاهها شد. از این رو انتظار دانشگاهیان به خصوص دانشگاهیان دانشگاه مادر یعنی دانشگاه تهران این بود که مدیریت ناصحیح و غیرعقلایی چندسال گذشته که توام با نوعی استبداد بود به گونه ای تغییر یابد که باعث رشد و بالندگی دوباره دانشگاه و رضایتمندی عموم دانشگاه بشود.

علی رغم فشارهای طاقت فرسای نهادهای مربوطه برای عدم تغییر رییس دانشگاه تهران بالاخره دو ماه پیش این تغییر به شکلی جدید و منحصر به فرد انجام شد و جناب دکتر امید به منظور تشکیل شورای مشورتی و ارائه گزینه هایی مناسب و بی حاشیه مطابق با آنچه در حکم ایشان تصریح شده به عنوان سرپرست موقت منصوب شدند تا شاید گامی باشد تا استقلال دانشگاه در این مرکز و به تبع آن در تمامی مراکز برقرار گردد و سنت نیکویی برای آیندگان بنیان نهاده شود. ولی داستان به اینجا ختم نمی شود، متاسفانه علی رغم ماموریت مشخص موحله به دکتر امید اساتید و دانشجویان و برخی دیگر شاهد اتفاقات ناخوشایندی هستند که به صورت اختصار به آنها اشاره می کنیم.

1- دکتر امید چه ویژگی دارند که در خفا و محافل خصوصی جناب دکتر رهبر رییس خلع شده دانشگاه تعریف ها و تمجیدهای بسیار زیادی از ایشان یعنی دکتر امید به منظور ریاست دائم بر دانشگاه تهران را از خود بروز می دهند؟

2- علی رغم این تمجیدها دکتر امید منصوب جناب دکتر توفیقی هستند زمانی که تنها 6 روز از استقرار دکتر توفیقی بر وزارت علوم می گذشت که این نشان از وضعیتی مبهم دارد چرا که در آن زمان توفیقی تحت فشار شدید گروههای خاص بود.

3- فاجعه جاییست که دکتر امید با دانشجویان و انجمن های علمی جلسه برگزار می کنند و وعده برای افزایش بودجه انجمن ها و وعده برگزاری اردوهای آنچنانی در سال جاری را می دهند.

4- موضع گیری پوپولیستی ایشان مبنی بر عدم دخالت حراست دانشگاه در امور دانشجویان البته تحت لوای ریاست دکتر امید!

5- اعلام موضع رسمی و انتشار آن در خبرگزاری ها مبنی بر اینکه بین رفتن به وزارت خانه و ماندن در دانشگاه تهران و ریاست بر آن دو دل هستم و تصمیمی نگرفته ام. مگر اصولا ایشان برای این دودلی ها به دانشگاه تهران آمدند؟

6- و از همه وحشتناک تر برگزاری جلسات خصوصی با منصوبین و روسای دانشکده ها و مراکز زمان فرهاد رهبر که کماکان قدرت دستشان هست و دادن وعده و وعید و از جمله اینکه حکمشان تا آخر برقرار هست (البته در صورت حمایت آنها از دکتر امید برای انتخاب شدن به عنوان رییس داننشگاه تهران) و هماهنگی های لازم برای القاء این نکته که دکتر امید رییس خواهند شد و نظر وزارتخانه این هست و ناامید کردن اساتید به منظور اینکه فضای کلی دانشگاه به صورت ناخودآگاه به سمت دکتر امید سوق داده شود. از همین رو در جلسه تودیع فرهاد رهبر به صورت هماهنگ شده چند تن از مدیران فرهاد رهبر در همان جلسه لب به سخن می گشایند و می گویند بدنه ی دانشگاه موافق دکتر امید هست و همینجا صورت جلسه کنیم!

اما دکتر امید کیست؟
1- معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه زمان ریاست فرجی دانا
2- معاون مالی اداری زمان مرحوم عمید زنجانی
3- معاون مالی اداری زمان فرهاد رهبر
4- رییس پردیس کشاورزی زمان فرهاد رهبر
5- رییس پردیس ارس زمان فرهاد رهبر
6- معاون مالی اداری وزارت علوم  زمان توفیقی و فرجی دانا
7- تلاش برای رییس دانشگاه تهران شدن زمان فرجی دانا

با مطالعه این رزومه متوجه می شویم که بالاترین پستها را در زمان تمامی روسا داشته اند که این نوعی هماهنگی با رنگ محیط را تداعی می کند و چنین شخصیتی اصولا برای ریاست بر دانشگاه تهران به زعم اکثر اساتید و دانشجویان مناسب نیست.

و در آخر با اظهار تاسف عمیق از این وضعیت، بنابر اخبار موثق ایشان یعنی دکتر امید سرپرست موقت دانشگاه تهران سعی واسعه دارند تا در شورایی که ساز و کار آن توسط خودشان و به نفع خودشان و افراد مدعو همسو باخودشان تنها یک گزینه را به وزارت خانه پیشنهاد دهند، علی رغم اینکه در متن حکم ایشان که توسط دکتر فرجی دانا صادر شده به صراحت ذکر شده تا افرادی را پیشنهاد دهند و نه یک نفر. حال شما حدس بزنید با این شرایط آن یک نفر چه کسی خواهد بود؟

توضیح:یادداشتهایی که از دیگر سایتها در پایگاه خبری امید منتشر می شود به معنای تایید مواضع نویسنده نمی‌باشد

 

افزودن نظر جدید