اسامی نامزدهای رد صلاحیت شده شورای شهر

شنيده شده که چهره هاي شاخصي در انتخابات شوراهاي تهران رد صلاحيت شده اند.

به گزارش امید به نقل از اخبار محرمانه، شنيده شده است محسن هاشمي؛فاطمه راکعي،معصومه ابتکار،دبير،اميري فر،بهمن شريف زاده و افسانه بايگان رد صلاحيت شده اند.

رد صلاحيت در شوراي شهر توسط هيات نظارت مجلس صورت مي گيرد.

 

افزودن نظر جدید