ادعای بی بی سی در مورد جزییات مذاکرات1+5

"ناهد ابوزيد" خبرنگار شبکه تلويزيوني بي بي سي عربي در ژنو در مصاحبه با اين شبکه گفت: همانطور که نبايد بيش از اندازه خوشبين باشيم نبايد در بدبيني هم مبالغه کنيم. به ويژه که حضور وزراي امور خارجه کشورهاي بزرگ بسيار اهميت دارد. اين مسئله نشان مي دهد مذاکرات در مسيري حرکت مي کند که در نهايت امکان دستيابي به توافق اصولي وجود دارد. اگر توافق درباره پيش نويس اوليه پيشنهادي ايران وجود نداشت، مذاکرات ادامه پيدا نمي کرد.

به گزارش امیدفخبرنگار اين شبکه افزود: از ايران خواسته شده است غني سازي اورانيوم 20 درصد را متوقف کند. از ايران همچنين خواسته شده است که ذخاير اورانيوم بيست درصد خود را به خارج منتقل کند يا آنها را از بين ببرد. ايران همچنين بايد از احداث تاسيسات جديد خودداري کند و فعاليت در رئاکتور آب سنگين اراک را متوقف کند. بحث درباره اين جزئيات ادامه دارد. حضور کارشناسان فني در کنار وزراي امور خارجه کشورها نشان مي دهد که مذاکرات درباره اين مسايل جزئي و فني است.

وي خاطر نشان کرد: مقامات هيچ يک از دو طرف حاضر نيستند درباره امکان کشيده شدن مذاکرات به دور بعدي به صورت علني و با صراحت سخن بگويند. ويليام هيگ وزير امور خارجه انگليس به اين مسئله اشاره کرد که ممکن است هيات‌هاي مذاکره کننده به پايتخت‌هاي خود بازگردند تا مسايل جزئي را با دقت بيشتري بررسي کنند و پاسخ‌هاي نهايي را به ژنو بياورند. اگر امروز شاهد توافقي باشيم، توافق درباره مسايل اصلي و اصولي خواهد بود. بنابراين امکان اين مسئله که ادامه مذاکرات به چند هفته ديگر موکول شود وجود دارد.

برچسب‌ها :

افزودن نظر جدید