احمد توکلی مجرم شناخته شد

هیات منصفه مطبوعات مدیر مسئول سایت الف را در رابطه با یکی از اتهاماتش که مربوط به توهین به مسئولان و قوه قضائیه بود، مجرم تشخیص داد.
به گزارش  امید به نقل ازنامه نیوز، جلسه رسیدگی به پرونده سایت «الف» صبح امروز در شعبه 78 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی جلالی و با حضور اعضای هیات منصفه مطبوعات برگزار شد.

پرونده احمد توکلی مدیر مسئول سایت الف با اعلام جرم دادستانی تهران به اتهام تبلیغ علیه نظام مجرم شناخته نشد.

همچنین در رابطه با اتهام دیگرش که توهین به مسئولان و قوه قضائیه بود مجرم شناخته شد و مستحق تخفیف دانسته شد.

اتهام دیگر مدیر مسئول سایت الف انتشار مطالب خلاف واقع بود که طبق اعلام نظر هیات منصفه مطبوعات مجرم شناخته نشد.

افزودن نظر جدید