آیین‌نامه کارگروه‌های شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان تصویب شد

جلسه شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان عصر امروز به ریاست دکتر محمدرضا عارف تشکیل شد.

به گزارش امیدنامه،در این جلسه آیین‌نامه کارگروه‌های سه گانه شورای عالی سیاست گذاری(استانها،تعامل و برنامه‌ریزی) مورد تصویب اعضای شورای عالی قرار گرفت.

همچنین  در ارتباط با کارگروه  چهارم شورای عالی سیاست گذاری که تدوین راهبردهای کلان نام دارد مباحث مقدماتی مرتبط با این کارگروه مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد در جلسات آینده ادامه بررسی ها در ارتباط با این کارگروه انجام پذیرد.

افزودن نظر جدید