آیا فاجعه منا بر روابط ایران - عربستان تاثیر خواهد گذاشت؟

فرانس 24 گزارش داد: حوادث سال جاری در مکه به طور قطع بر روابط بین دو کشور ایران و عربستان تاثیرگذار خواهد بود.

به گزارش امید، در سال جاری حدود دو میلیون نفر در مراسم حج شرکت کردند و این سال خونین ترین سال از نظر تلفات حجاج بود.

سیلویا شیفولو مورخ و نویسنده کتاب هایی در خصوص حج به فرانس 24 گفت: این اولین باری نیست که در مراسم حج چنین اتفاقی رخ می دهد. در سال هزار و نهصد و نود نیز نزیک به هزار و پانصد نفر جان خود را در مراسم حج از دست دادند. حج سال دو هزار و شش شاهد بیشتری قربانی بود.

وی افزود: اتفاق اخیر در حالی رخ داد که مقامات سعودی زیرساخت های مکه را در سال های اخیر تقویت کرده اند.

شیفولو در پاسخ به سئوالی در مورد انتقاد شدید ایران زا سعودی پس از حادثه منا گفت: به طور قطع این حادثه به بهبود روابط منجر نخواهد شد. شماری از قربانیان این حادثه ایرانی بوده اند و از این رو خطر تشدید خصومت ها بین دو کشور وجود دارد.

شیفولو گفت: پایان این مراسم حج برای مقامات سعودی به مسئله ای حساس و نگران کننده شده است. این حوادث متوالی دولت عربستان را با مشکل مواجه کرده است. با وجود حوادث اخیر تصویری منفی از این مراسم ایجاد شده است.
 

افزودن نظر جدید