آمریکا: گفتگوها به توافق نزديک است

جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد تمدید گفتگوها درباره برنامه هسته ای ایران، فرصتی را برای پرداختن به اختلافات مهم میان دو طرف فراهم آورده است.

به گزارش امید ؛وی افزود" گفتگوها در وین درباره برنامه هسته ای ایران، به توافق نزدیک شده است و ارزش ادامه را دارد.

سخنگوی کاخ سفید گفت:اگر تکمیل توافق موجب روابط بهتر بین آمریکا و ایران شود ما از آن استقبال خواهیم کرد.

جاش ارنست گفت : با توجه به این که ایران هم اکنون در حال برهم زدن ثبات در منطقه است، درصورتی که به سلاح هسته ای دست یابد،اوضاع در خاورمیانه را شکننده تر می کند!

وی افزود: همچنین در صورتی که ایران به سلاح هسته ای دست یابد این امکان وجود دارد دیگر کشورها در خاورمیانه از جمله کشورهایی که ما با آنها روابط بیشتری داریم،تصمیم گیرند که به سلاح هسته ای دست یابند و آن را به نفع منافع خود ببینند و این موجب رقابت هسته ای در خاورمیانه خواهد شد.

جاش ارنست گفت:برخی این حدس وگمان را مطرح می کنند که تکمیل موفقیت آمیز این توافق ممکن است راه را برای روابط بهتر بین آمریکا و ایران هموار کند.اگر چنین شود ما از این نتیجه استقبال خواهیم کرد اما این دلیل توافق نیست.ما از راه دیپلماتیک بدنبال توافق هستیم تا ایران را از دستیابی به سلاح هسته ای بازداریم.
 

افزودن نظر جدید