آقای رئیس جمهور سابق و همسرش+ عکس

این تصویر بیل کلینتون رئیس جمهور سابق آمریکا و همسرش هیلاری وزیر خارجه سابق قبل از ازدواج است.

به گزارش امید، ایت تصویر متعلق به سال 1970 هفتاد و دوران دانشجویی کلینتون ها است.

افزودن نظر جدید