آرزوی سلامتی میرحسین موسوی برای آیت الله صانعی

طی روزهای گذشته برخی از روحانیون و شخصیت های سیاسی از آیت الله صانعی که مرحله ی نقاهت را در تهران سپری می کند، عیادت کردند.

به گزارشامید به نقل از سایت این مرجع تقلید، آیت الله سید حسین موسوی تبریزی، آیت الله سیدمحمد موسوی خوئینی ها و تعدادی از اعضای مجمع روحانیون مبارز، همچنین تعدادی از خانواده های معظم شهدا و رزمندگان و جانبازان دفاع مقدس، آقایان صادق طباطبائی فرزند آیت الله سلطانی و میرمحمود موسوی برادر مهندس میرحسین موسوی، از جمله ی عیادت کنندگان از آیت الله صانعی بودند.

آقای میرمحمود موسوی ضمن ابلاغ سلام میرحسین موسوی، از طرف وی برای آیت الله صانعی آرزوی سلامتی و طول عمر کرد.

 

افزودن نظر جدید