آذر منصوری:نقدها به شورای عالی نباید تبدیل به خودزنی شود/ دکتر عارف برای ریاست شورای عالی اصلاح طلب داوطلب نشده بود

دبیر عضو شورایعالی سیاستگزاری عالی اصلاح‌طلبان گفت: در زمان انتخاب ریاست شورا هیچ محدودیتی برای اعضا وجود نداشت که کاندیدای ریاست شورا بشوند و شخص آقای عارف هم برای ریاست شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان داوطلب نشده بود

به گزارش امیدنامه، آذر منصوری اعلام کرد:از ابتدای تشکیل دور جدید با آسیب شناسی عملکرد دو دوره گذشته  تصمیم بر این بود که آیبن نامه به نحوی اصلاح شود  تا هم ضعف های دوره های گذشته برطرف شود و هم تصمیمات به نحوی باشد که همه اعضا در فرآیند شکل گیری و نهایی شدن آن مشارکت داشته باشند.

وی ادامه داد: بر همین مبنا در زمان انتخاب ریاست شورا هیچ محدودیتی برای اعضا وجود نداشت که کاندیدای ریاست شورا بشوند و شخص آقای عارف هم برای ریاست شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان داوطلب نشده بود. 

منصوری تاکید کرد: درباره نواب رئیس هم به جز یکی از نواب که ریاست دوره ای شورای هماهنگی هست همه می توانستند کاندیدای نایب رئیسی بشوند.

وی گفت:این فرآیند در مورد دبیران شورای عالی وکارگروه‌ها هم به همین ترتیب بود.
زمانی که کاندیداها یک‌نفر بودند برای یک نفر رای گیری شد وزمانی هم که متعدد بودند طبیعتا رأی گیری انجام شده است.
علی القاعده افراد چه حقیقی و چه حقوقی به میزانی که برای حضور در جلسات کارگروهها و نشست های عمومی وقت بیشتری بگذارند،  اثر گذاری بیشتری خواهند بود.

منصوری یادآور شد : حتی رابطین استانها نیز به رای اعضای شورای عالی انتخاب شده اند.اداره جلسات شورای عالی نیز بر اساس آیین نامه ای است که به تصویب شورای عالی رسیده است.البته مباحث مفصل‌تر در کارگروه‌ها انجام می گیرد وحاصل بحثها در شورای عالی مطرح ورای گیری می شود وپس از هرجلسه نیز جمع بندی بحث ها و مصوبات شورای در قالب خبر جلسات منتشر می شود.

منصوری در تشریح فعالیت کارگروه‌ها نیز گفت: در برخی از کارگروه‌ها از برنامه عقب هستیم اما کارگروه‌ها فعالند و تاکید هم بر این است که برای اخذ تصمیمات کارشناسی از مجموعه صاحبنظران غیر عضو در کارگروه‌ها دعوت شود.

منصوری در واکنش به تخریب هایی که شورای عالی را نشانه گرفته است گفت: باید توجه داشت که شورای عالی در حال حاضر تنها سامانه انسجام بخش ائتلاف اصلاح طلبان است و این شورا بدیلی با این کارکرد ندارد. طبعا از هر نقدی با هدف اصلاح ساختارها و رویکردها استقبال می شود اما این نقدها نباید سمت و سوی خود زنی و یا تخریب این سامانه را پیدا کند.

افزودن نظر جدید