آتش زدن اداره مالیات و بعد خودکشی+عکس

یکی از شهروندان شهرستان نور پس از مراجعات متوالی به اداره مالیاتی شهرستان به علت عدم پاسخگویی مناسب با بنزین آن اداره را به آتش کشید و شاهرگ خود را برید.

این شهروند شهرستان نور بر اثر شدت جراحات فوت کرد.

 
آتش زدن اداره مالیات و پس از آن خودکشی+عکس 
 
 
 

افزودن نظر جدید