«سر پل ذهاب»؛ شهر تخریب‌شده

زلزله‌ای به بزرگی ۷.۳ ریشتر شب گذشته (یکشنبه - ۲۱ آبان) در غرب کشور رخ داد. مرکز بحران، مرز ایران و عراق در حوالی کرمانشاه بوده است. نزدیک‌ترین مناطق به کانون زلزله، شهرهای ازگله و سر پل ذهاب در نزدیکی کرمانشاه هستند. در این حادثه صدها تن کشته و هزاران نفر زخمی شده‌اند. عملیات امداد و نجات و جست‌وجو برای یافتن مصدومان و قربانیان حادثه در میان آوار ناشی از زلزله ادامه دارد و مصدومان برای درمان به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی شهرهای اطراف منتقل می‌شوند.

 

 • سردار جعفری فرمانده سپاه در شهر زلزله زده سر پل‌ ذهاب - کرمانشاهحضور مردم در پای بالگردهای امداد رسانی کار را برای امدادگران سخت کرده است - شهر زلزله زده سرپل ذهابنمای هوایی از شهر زلزله زده سر پل‌ ذهاب - کرمانشاهنمای هوایی از شهر زلزله زده سر پل‌ ذهاب - کرمانشاه

 • نمای هوایی از شهر زلزله زده سر پل‌ ذهاب - کرمانشاهنمای هوایی از شهر زلزله زده سر پل‌ ذهاب - کرمانشاه

 • نمای هوایی از شهر زلزله زده سر پل‌ ذهاب - کرمانشاهنمای هوایی از شهر زلزله زده سر پل‌ ذهاب - کرمانشاه

 • نمای هوایی از شهر زلزله زده سر پل‌ ذهاب - کرمانشاهنمای هوایی از شهر زلزله زده سر پل‌ ذهاب - کرمانشاه

 • نمای هوایی از شهر زلزله زده سر پل‌ ذهاب - کرمانشاهنمای هوایی از شهر زلزله زده سر پل‌ ذهاب - کرمانشاه

 • نمای هوایی از شهر زلزله زده سر پل‌ ذهاب - کرمانشاهنمای هوایی از شهر زلزله زده سر پل‌ ذهاب - کرمانشاه

 • نمای هوایی از شهر زلزله زده سر پل‌ ذهاب - کرمانشاهنمای هوایی از شهر زلزله زده سر پل‌ ذهاب - کرمانشاه

 • شهر زلزله زده سر پل‌ ذهاب - کرمانشاهنمای هوایی از شهر زلزله زده سر پل‌ ذهاب - کرمانشاه

 • نمای هوایی از شهر زلزله زده سر پل‌ ذهاب - کرمانشاهنمای هوایی از شهر زلزله زده سر پل‌ ذهاب - کرمانشاه

 • نمای هوایی از شهر زلزله زده سر پل‌ ذهاب - کرمانشاهنمای هوایی از شهر زلزله زده سر پل‌ ذهاب - کرمانشاه

 • زلزله غرب کشور - سرپل ذهابنمای هوایی از شهر زلزله زده سر پل‌ ذهاب - کرمانشاه

 • زلزله غرب کشور - سرپل ذهابزلزله غرب کشور - سرپل ذهاب

 • اسکان زلزله زدگان غرب کشور - سرپل ذهابآبرسانی به زلزله زدگان زلزله غرب کشور - سرپل ذهاب

 • آثار تخریبی به جای مانده از زلزله غرب کشور - سرپل ذهابآثار تخریبی زلزله غرب کشور بر دیواره مسجدی در سرپل ذهاب

 • تخریب یکی از مدارس شهر سرپل ذهاب در پی زلزله غرب کشور تخریب فرماندهی انتظامی سرپل ذهاب در پی زلزله غرب کشور

 • آثار تخریبی به جای مانده از زلزله غرب کشور - سرپل ذهابآثار تخریبی به جای مانده از زلزله غرب کشور - سرپل ذهاب

 • آثار تخریبی به جای مانده از زلزله غرب کشور - سرپل ذهابآثار تخریبی به جای مانده از زلزله غرب کشور - سرپل ذهاب

 • زلزله غرب کشور - سرپل ذهابآثار به جای مانده از زلزله غرب کشور - سرپل ذهاب

 • کمک رسانی به آسیب دیدگان زلزله غرب کشور - سرپل ذهابآسیب دیدگان زلزله غرب کشور - سرپل ذهاب

 • سوگواری بازماندگان زلزله غرب کشور برای قربانیان این حادثه - سرپل ذهابآسیب دیدگان زلزله غرب کشور - سرپل ذهاب

 • آبرسانی به زلزله زدگان زلزله غرب کشور - سرپل ذهابسوگواری بازماندگان زلزله غرب کشور برای قربانیان این حادثه - سرپل ذهاب

 • سوگواری بازماندگان زلزله غرب کشور برای قربانیان این حادثه - سرپل ذهابانتقال اجساد قربانیان زلزله غرب کشور - سرپل ذهاب

 • انتقال اجساد قربانیان زلزله غرب کشور - سرپل ذهابسوگواری بازماندگان زلزله غرب کشور برای قربانیان این حادثه - سرپل ذهاب

 • انتقال اجساد قربانیان زلزله غرب کشور - سرپل ذهابانتقال اجساد قربانیان زلزله غرب کشور - سرپل ذهاب

 • آبرسانی به زلزله زدگان زلزله غرب کشور - سرپل ذهاب

برچسب‌ها :

افزودن نظر جدید