آموزش لبخند زدن به پرستاران چینی

  تمرین لبخند زدن یکی از آموزش‌هایی است که دانشجویان پرستاری در چین در دانشگاه فرا می‌گیرند تا در محل کار بتوانند به بیماران و همراهانشان لبخند بزنند.

 

برچسب‌ها :

افزودن نظر جدید