محسنی‌ اژه‌ای: پرونده «سعید طوسی» در حال رسیدگی است و با حساسیت بیشتر روالش ادامه می‌یابد

محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه: فردی شکایت کرد و روال قانونی بررسی شد، هنوز مرحله رسیدگی نهایی نشده است. 

 

به گزارش امیدنامه به نقل از ایسنا ،به لحاظ پیگیری یکی از شکات در مساله خلاف عفت عمومی قرار منع تعقیب در دادسرا صادر و تایید شد. 

ادعای دیگری شد در رابطه با تشویق به فساد که قرار منع تعقیب صادر شد که دادگاه با قرائن و شرایط رسیدگی را ادامه داد و قرار منع تعقیب را نقض کرد.

پرونده را برای مشورت به یک قاضی متدین و باتجربه سپردند. البته این مساله ثابت نیست، پرونده در حال رسیدگی است و با حساسیت بیشتر روالش ادامه می‌یابد. 
 

افزودن نظر جدید