گزارش تصویری


به گزارش امید، خیابان شهید چمران یزد بار دیگر  شاهد شور و هیجانی دیگری بود اگر نسل اول انقلاب خانه میرزا احمد عارف را برای مراسم های مذهبی مکان خوبی برای دور هم جمع شدن می دانستند امروز نسل سوم های می خواهند آن خانه قدیمی را احیا کنند و با محوریت فرزند میرزا احمد اخلاق و عقلانیت را در همه امور...

صفحه‌ها