گزارش تصویری


به گزارش امید، در بازدید دکتر عارف از نمایشگاه تلکام که مهندس جهانگرد معاون وزیر ارتباظات ودکتر اسپهبدی معاون وزیر صنعت وی را همراهی می کردند  صاحبان غرفه های مختلف از آخرین دستاوردهای صنعت مخابرات گزارشی به رئیس بنیاد امید ایرانیان ارائه کردند. دکتر عارف سپس در جمه خبرنگاران با تاکید بر...
به گزارش امید،رئیس بنیاد امید ایرانیان در این بازدید دوساعته ضمن حضور در بخش‌های مختلف خبری از چگونگی تولید و تهیه خبر در ایسنا آگاه شد. متقیان مدیرعامل ایسنا در بازدید عارف از این خبرگزاری گزارشی از فعالیت‌های رسانه متبوع خود ارائه کرد. یکی از بخش‌های مختلف خبری که رئیس بنیاد امید...

صفحه‌ها