فرهنگ و هنر


 حجت الاسلام ناصرنقویان در گفت و گو با ماهنامه خیمه سخنان جالبی درباره سیاست، سخنرانی های انتقادی اش و صداوسیما گفته است. ماهنامه «خیمه» در شماره اسفندماه امسال خود گفت و گویی صریح و خواندنی با روحانی خبرساز این روزها منتشر کرده است. گزیده ای از گفت و گوی «حجت الاسلام...

صفحه‌ها