فرهنگ و هنر


برگ یک گل چون ندارد خار او شد بهاران دشمن اسرار او وآنکه سر تا پا گل است و سوسن است پس بهار او را دو چشم روشن است خار بی‌معنی خزان خواهد، خزان تا زند پهلوی خود با گلستان (مثنوی معنوی) خار نشانه پاییز است که مرگ را تداعی می‌کند «مرگ مانند خزان، تو اصل برگ» در...
 حجت الاسلام ناصرنقویان در گفت و گو با ماهنامه خیمه سخنان جالبی درباره سیاست، سخنرانی های انتقادی اش و صداوسیما گفته است. ماهنامه «خیمه» در شماره اسفندماه امسال خود گفت و گویی صریح و خواندنی با روحانی خبرساز این روزها منتشر کرده است. گزیده ای از گفت و گوی «حجت الاسلام...

صفحه‌ها