یادداشت های روزانه


  اگر گذرتان به چهارراه ولیعصر افتاده باشد، حتما «دستفروش بی‌سواد» را دیده‌اید، جوانی که شمع و عود می‌فروشد اما فقط فروشنده نیست.  به گزارش امیدنامه، خبر آنلاین نوشت: بساطش گسترده‌تر از كسب درآمد است، به عابران پیاده فكر می‌كند و كارهای...