گزینه نهایی


    به گزارش امیدنامه به نقل از فرارو، عبدالواحد موسوی لاری افزود: معتقدیم رای مردم تهران به ایشان و رای به لیست امید در سراسر کشور نشان از تمایل اکثریت جامعه به جریانی است که آقای عارف به آن تعلق دارد.   وی ادامه داد: منتخبین مردم قطعا در...