گدایی


به گزارش امید نامه روزنامه ابتکار در ادامه نوشته است: بسیاری از کارشناسان اجتماعی معتقدند که حدود 60 درصد از کسانی که به شغل تکدی‌گری در تهران مشغولند نیاز مالی ندارند و بیش از 70 درصد این افراد به صورت باندهای سازمان‌یافته به این فعالیت مشغولند. درآمد روزانه گدایان تهران...
 گویا قرار است باغ‌آلبالوي چخوف را روی صحنه ببرید. یک پرسش تکراری دارم. اینکه آثار نمایشی کلاسیک چه ویژگی‌هایی دارند که دائم کارگردان‌ها در سراسر جهان به سراغشان می‌روند؟ روشن‌ترش اینکه مسائل مطرح‌شده در این آثار به چه درد امروز جامعه بشری می‌خورند...