گارانتی


  به گزارش امیدنامه، روزنامه ایران نوشت: «مصرف‌کنندگان درباره وضعیت خدمات پس از فروش لوازم خانگی می‌گویند که خدمات پس از فروش وعده‌ای است که فقط وعده می‌ماند. وقتی لوازم خانگی‌تان خراب می‌شود، چه کاری انجام می‌دهید؟ سراغ...
اندازه پول یک پراید را دادم لپ‌تاپ خریدم اما یک مشکل کوچک دارد. پراید نه‌ها. پراید که اصلا مشکل ندارد. لپ‌تاپ من مشکل دارد. یک مشکل کوچک. مثل چی؟ مثل اینکه هواپیما بخری از زمین بلند نشود. یا کشتی بخری روی آب بند نشود و برود تو. یا مرد شده باشی اما سبیلت درنیاید. یا قرعه‌کشی...