کولیوند


به گزارش امیدنامه،متن این پیام به شرح زیر است: خبر درگذشت مرحومه مغفوره حاجیه خانم فاطمه سلطان کاروند ،مادر شهیدان والامقام محمد صفا،محمدباقر و محمد حسن کولیوند و جانبازان سرافراز محمد جواد و محمد قربان موجب تاثر و تالم شد.بی شک نام و یاد مادران ایثارگر همچون حاجیه خانم فاطمه سلطان کاروند...