کماالی


  به گزارش امیدنامه به نقل از ایلنا، حسین کمالی با اشاره به جلسات شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان عنوان کرد: تعامل با حامیان دولت همچنان توسط کارگروهی در شورای عالی سیاست‌گذاری دنبال می‌شود بنابراین کماکان با‌‌ همان مجموعه‌ای که برای انتخابات...