کسالت


به گزارش  امید به نقل از خانه ملت، عبدالرضا عزیزی افزود که این جلسه ساعت 10 صبح روز پنجشبه نوزدهم دی برگزار می شود. حسن روحانی در اولین سال ریاست جمهوری، وقتی را به مجمع نمایندگان مختلف استان های کشور اختصاص داده است. مجمع نمایندگان استان گیلان پیش از نمایندگان استان خراسان شمالی با رییس...