کانون صنفی استادان ایران


به گزارش امید،در اولین مجمع عمومی هیات موسس کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران که صبح امروز برگزار شد،دکتر محمدرضا عارف طی سخنانی با تبریک فرارسیدن اعیاد شعبانیه  با بیان اینکه باید همزمانی برگزاری این نشست را با اعیاد شعبانیه به فال نیک گرفت ،به چگونگی روند تاسیس  کانون صنفی استادان...