کار تشکیلاتی


به گزارش امیدنامه به نقل از انتخاب، سعيد قاسمي با بیان این که داستان حقوق های کثیف نجومی به اندازه ده ها بمب اتمی در هیروشیما اثر تخریبی داشت، گفت:این کار بیشتر مردم را از بدنه نظام جدا کرد؛ این تصور ایجاد شده که این همه بیکاری در کشور وجود دارد ولی مدیران نظام چنین حقوق هایی می گیرند و حق مردم را...