کاریکاتور


روزنامه شهروند طرح زیر را در شماره امروز خود منتشر کرد.      
 سلمان طاهری این خبر را دستمایه کاریکاتور امروز خود در روزنامه «شهروند» قرار داده است.    
به گزارش امیدنامه، طرح‌های زیر در شماره‌های امروز روزنامه‌های «قانون»، «شهروند»، «شرق» و «اعتماد» منتشر شده است.     محسن ظریفیان - روزنامه قانون     محمدرضا ثقفی...

صفحه‌ها