کارگروه شهرسازی بنیاد امید


به گزارش امیدنامه ،دکتر محمدرضا عارف در ديدار با كارگروه شهرسازی و معماری بنیاد امید ایرانیان با بيان اينكه بنیاد اميد با هدف ايجاد پل ارتباطي بين تشكل هاي مردمي با نهادهاي دولتي تشكيل شد، گفت: بنیاد اميد با تشكيل اتاق فكر در زمینه‌های راهبردی  و کلان ،برنامه های توسعه و پیشرفت و تشكيل...