کارهای عمرانی


به گزارش امید به نقل از  صدا و سیما، فتاح در جلسه تخصصی شورای سیاست گذاری زکات کشور که با حضور نمایندگان ولی فقیه در استان ها در مجتمع آموزشی فرهنگی آدینه برگزار شد، افزود: ما حتی در مناطق محروم نیز متولی کارهای عمرانی نیستیم بلکه موظفیم وضعیت و نیازمندی های محرومان را رفع کنیم بنابراین از این...