کارمند شهرداری


به گزارش امیدنامه به نقل از فارس، محمدهادی حیدرزاده ضمن تأیید بازداشت معاون فنی و کارمند محیط زیست استان تهران گفت: دو نفر از نیروهای اداره کل محیط زیست بنابر اتهاماتی که به آنها وارد شده است توسط مراجع قضایی بازداشت شدند. وی ادامه داد: علت بازداشت این دو نفر تخلفات اداری است که هم...