کاراکاس


به گزارش  امید به نقل از تابناک؛اما این روزها شایعات بازگشت احمدی نژاد به قدرت و کناره گیری مشایی به نفع وی قوت بیشتری گرفته است. گاهی این اخبار توسط دفتر رئیس جمهور سابق تکذیب و گاهی هم میان هزاران اخبار روزمره به آرشیو خبری می پیوند و صدق و یا کذب آن مشخص نمی شود. حال در جدیدترین این شایعه...