کارآفرین


عده‌اي هم از منظر روان‌شناسي اعتقاد دارند اين خنده‌ها از پس ترس و نگراني است. بررسي‌هاي اوليه متکي بر تجارب قبلي کشور و متهماني نظير بابک زنجاني و شهرام جزايري و ده‌ها بزرگ‌بدهکار متهم و مجرم ديگر نشان داده که قبح خلاف و تقلب و فساد آن‌چنان ريخته شده که اين موارد...
  آقای کاظمی وعده‌های انتخاباتی امسال دوباره به وادی اغراق افتاده است منشاء این رویه را چه می دانید؟ مشکل اساسی و همیشگی قطعاً نبود احزاب قدرتمند و فعال است به همین دلیل همیشه در مقاطع مختلف و روزهای انتخابات گروه‌ها و دسته‌های اجتماعی به وجود می‌آید آن هم درست چند...
به گزارش امید،دکترمحمدرضا عارف در مراسم جشنواره فناوری نانو افزود: در سال 1370 سهم فناوری های پیشرفته در اقتصاد ایران 22 درصد و سایر فناوری ها 43 درصد بوده و پیش بینی می شود که در آینده این میزان به سه برابر افزایش خواهد یافت. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه سهم فناوری های پیشرفته در...