پوری‌حسینی


  به گزارش اميدنامه به نقل از ايسنا، میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی، درباره شایعات مطرح شده مبنی بر ممنوع الخروجی‌اش از کشور که این روزها به نقل از برخی نمایندگان مجلس مطرح می‌شود، اظهار کرد: اینکه آقایان (برخی نمایندگان مجلس) اظهار می‌کنند من ممنوع الخروج هستم باید...