پوتين


 برای افرادی که به این ماجرا از دریچه فردی نگاه می‌کنند، آنچه از پوتین نقل شده ممکن است یک برخورد شخصی جلوه کند ولی در یک نگاه کلی و جامع، این برخورد رئیس‌جمهور روسیه نوعی اهانت به ایران و نظام جمهوری اسلامی است. گفته می‌شود پوتین، مدتی است از مسئولین...
به گزارش اميدنامه روزنامه اعتماد نوشت: اين موضوع در حالي از سوي دونالد ترامپ مطرح مي‌شود كه روز جمعه مدير مركز ملي امنيت و ضداطلاعات امريكا در بيانيه‌اي از «مجموعه اقدامات روسيه» به منظور اثرگذاري در انتخابات رياست‌جمهوري ماه نوامبر خبر داد و تصريح كرد كه روسيه به دنبال...