پناهجو


به گزارش امیدنامه به نقل از عصر ایران حمایت و مخالفت با روند ورود پناهجویان خاورمیانه ای به اروپا تبدیل به مناقشه ای داخلی در بسیاری از این کشورها شده است و قوانین محدود کننده دولت ها و نیز دروازه های باز برخی از کشورهای اروپایی از جمله آلمان به روی پناهجویان زمینه ساز انتقاد های متقابل از...
به گزارش امید به نقل از گاردین، این مرد اهل سوریه در آن عکس مشهور، ماه گذشته تازه به یک جزیرۀ یونان رسیده بود، و اکنون وارد برلین شده است.     به گزارش روزنامۀ بیلد، این خانوادۀ سوری متشکل از لیث مجید، همسرش نادا عادل، پسرانشان به نامهای مصطفی 18 ساله، احمد 17 ساله، طاهای نه...
در روزهای گذشته عکس دلخراش جنازه یک کودک پناه‌جوی غرق‌شده، دنیا را تکان داده است. هنوز نمی‌دانیم که آیا موج احساس و روشنگری که این عکس در دنیا برانگیخته، عملا باعث ایجاد تغییر محسوسی در روند فعلی می‌شود یا نه؟ ولی عکس کار خود را کرده است. این تأثیر فوق‌العاده تصویر است...