پسر عمه


به گزارش امید به نقل از برنا،گفتنی است شهریور ماه سال گذشته، حسن روحانی، طی دستوری تمام شکایت های دولتی از رسانه ها را پس گرفته بود اما ظاهرا ادعای خبرگزاری مهر، قیومی را وادار به شکایت کرده است.