پسا کرونا


به گزارش امیدنامه ، روزنامه شرق نوشت: «شکی در این نیست که با آمدن کرونا شکل زندگی مردم زمین تغییر کرد. تعاملات اجتماعی جای خود را به تنهایی و گوشه‌نشینی داد و یکباره کشورهایی نظیر ایتالیا که همیشه مملو از توریست بودند، تا روزها و ماه‌ها خیابان‌هایشان خالی از هر کسی شد. ایران هم...