پروژه


گفت‌وگوی شرق را با وی می‌خوانید:  در مدیریت‌هایی که تابه‌حال داشته‌ایم مسئله‌ای که بیش از همه آزاردهنده و محل نگرانی بوده، رفتارها و مدیریت سلیقه‌ای شهرداری بوده است؟   این مسئله را در مدیریت‌های دیگر هم شاهد هستیم و فقط مختص شهرداری‌ها نیست...
به گزارش امید به نقل از روزنامه خراسان، بر اساس بررسي هاي يک نهاد نظارتي، در حالي که هنوز زمان زيادي تا پايان پروژه انتقال آب خليج فارس به مرکز ايران باقي‌مانده، يک مسئول ارشد اجرايي در ابلاغيه اي به وزارت نيرو و تعدادي از استانداران و وزرا، مقرر کرده دستگاههاي مربوطه نسبت به تضمين خريد...