پرشكيان


به گزارش اميدنامه به نقل از ایلنا، مسعود پزشکیان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه CFT، گفت: موضوعی که آقای قاضی پور مطرح کردند توهین بود چرا که اگر فکر کنید ما ترسو نیستیم و دیگران می ترسند باید نگاهی به گذشته ها و سابقه ها داشت چرا که مشخص است چه کسی در جبهه بوده، چه...